Naša filozofia

1. Všetko pod jednou strechou
Spojili sme viacerých zubných lekárov a dentálne hygieničky, ktorí vo vzájomnej spolupráci poskytujú úplnú starostlivosť vo všetkých odboroch moderného zubného lekárstva. Sme schopní zabezpečiť všetky diagnostické vyšetrenia, vrátane digitálnych panoramatických snímok, špeciálnych mikrobiologických a genetických vyšetrení, potrebných najmä k diagnostike ochorení parodontu.

2. Inovácie v ošetrení
Vývoj v zubnom lekárstve ide veľmi rýchlo dopredu. Pozorným sledovaním najmodernejších trendov, nových materiálov a pracovných postupov, vám ponúkame vždy to, čo je v danom odbore považované za najkvalitnejšie a najtrvalejšie. Mikroinvazívna technika pri ostraňovaní kazu, používanie špeciálnych zväčšovacích lúp, ako aj koferdamu pri plombovaní bielymi estetickými plombami a ošetrovaní koreňových kanálikov, je u nás samozrejmosťou.

3. Investície do technológií
Nemôžeme robiť skvelú prácu bez správneho vybavenia. Ponúkame služby, ktoré vykonávame na najkvalitnejšom technickom vybavení.

4. Vzdelávanie a školenia
Absolvovali sme veľké množstvo špecializovaných školení a praktických kurzov prevažne v zahraničí, aby sme vám mohli poskytnúť len to najlepšie.

5. Bezbolestné ošetrenie, ošetrenie v sedácii a v celkovej anestézii
Všetky výkony už od najjednoduchších výplní u detí vykonávane za pôsobenia lokálneho anestetika a tým odstránime dyskomfort pri ošetrení., Pri veľkom strachu z ošetrenia ponúkame ošetrenie v sedácii pri vedomí, alebo v celkovej anestézii. Ďalšími dôvodmi na ošetrenie v celkovej anestézii býva silný dávivý reflex, nízky vek (ošetrujeme deti už od veku približne 2 rokov), zložitejšie chirurgické zákroky, prípadne niektorá forma hendikepu (napr. DMO, autizmus a iné), ktorá neumožňuje bežné ošetrenie.

6. Záruka úspechu
Na navrhované varianty liečebného plánu poskytujeme záruku. Záruka je podmienená pravidelnou dochádzkou na dentálnu hygienu a preventívne prehliadky, ako aj dodržiavaním doporučených zásad starostlivosti o chrup.

7. Najvyšší hygienický štandart
Veľmi nám záleží na bezpečnosti pacientov a personálu. Naše sterilizačné zariadenie ako aj celý program dezinfekcie je na najvyššej úrovni. Všetky naše inštrumenty a pomôcky sú jednotlivo balené a sterilizované v autokláve. Ostatný doplnkový materiál je jednorázový.

8. Priateľský a ústretový personál
Máme radi svoju prácu. Náš tím tvoria príjemní a priateľskí ľudia, ktorí na vás majú čas, sú ochotní vám poradiť a pomôcť. Ku každému pristupujeme individuálne a s pochopením.