Náš tím

MUDr. Martin Cyprich
zubný lekár (estetická a funkčná rehabilitácia, implantológia, protetika, parodontológia, Digital Smile Design - ošetrenie pod operačným mikroskopom)

MUDr. Katarína Cyprichová
zubný lekár (detská stomatológia)

MUDr. Ervín Jakab
anesteziológ

Bc. Michaela Klímová
dentálna hygienička

Ing. Bronislava Poul
Dental Office Manager

Eva Bírová  
anesteziologická sestra

Zuzana Véghová
dentálna asistentka

Lucia Bálintová 
dentálna asistentka

Bc. Martina Mršová
dentálna asistentka

Radoslava Smolinská
dentálna asistentka

Mária Krázelová,DDH - materská dovolenka
dentálna asistentka

Bc. Veronika Kurucová - materská dovolenka
dentálna asistentka, preventistka