Jej záľubou a špecializáciou je detská stomatológia. V tejto oblasti pravidelne prednáša doma aj v zahraničí, vedie odborné stáže a prakické kurzy pre zubných lekárov zaujímajúcich sa o túto fascinujúcu oblasť. Ošetruje detských pacientov od narodenia až po dospievanie aj v celkovej anestézii a sedácii pri vedomí.
 

  • Členstvo v odborných spoločnostiach:

EAPD – European Academy of Pediatric Dentistry

ČADE – Česká akademie dentální estetiky

 

  • Vzdelanie

2010 - špecializačná skúška v odbore stomatológia

1997 – 2004 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor stomatológia

 

  • Profesné skúsenosti:

2006 - doteraz  EVIDENT-zubná prax, založená spoločne s MUDr. Martin Cyprich

2004 - 2006- súkromná zubná prax Bratislava

 

  • Prednášková činnosť:
7.2.2020 -8.2.2020 - Hradecký dentální vzdělávací institut (HDVI), Hradec Králové – Cyprichová K.: Pedostomatológia v kocke - dvojdenná prednáška pre zubných lekárov

16.3.2019 - kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti, Bratislava - Cyprichová K.: Deti a betón - klinická prax s MTA

15.-16.2.2019 - Hradecký dentální vzdělávací institut (HDVI), Hradec Králové – Cyprichová K.: Pedostomatológia v kocke - dvojdenná prednáška pre zubných lekárov


16.11.2018 - II. Kongres SStS, Jasná - Cyprichová K: Najnovšie diagnostické a terapeutické postupy v detskom lekárstve

21.-22.9.2018 - 10
. výročný kongres České endodontické společnosti, Praha, Česká republika - Cyprichová K.: Deti a betón

4.5.2018 - Uherské Hradište, Česká republika - Cyprichová K.: Pedostomatológia

13.4.2018 - prednáška pre Slovenskú komoru zubných lekárov, Bratislava - Cyprichová K: Pedostomatológia pre prax

9.-10.2.2018 - Hradecký dentální vzdělávací institut (HDVI), Hradec Králové – Cyprichová K.: Pedostomatológia v kocke - dvojdenná prednáška pre zubných lekárov


7.-9.9.2017 - stomatologický kongres BB Dent Kaskády 2017 - Cyprichová K.: Pedostomatológia v kocke

27.5.2017 - Sympózium "Dva obory jeden cíl", Pracha- Cyprichová K: Zachraňme molár, ať ortodontisté nemají co žrát

8.4.2017 - Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti, Bratislava - Cyprichová K: Kvalitná pedostomatológia -základ kvalitnej alebo žiadnej ortodoncie

10.-11.2.2017 - Hradecký dentální vzdělávací institut (HDVI), Hradec Králové – Cyprichová K.: Pedostomatológia v kocke - dvojdenná prednáška pre zubných lekárov

28.10.2016 - Dental Summit 2016 Praha - Cyprichová K.: ECC - nepriateľ ranného veku

23.9.2016 - Slovenská komora zubných lekárov - Cyprichová K.: Pedostomatológia aktuálne a k veci

28.5.2016 - Konferencia InDent 2016 Brno - Cyprichová K.: MIH - malá skratka, veľké problémy

14.-15.5.2016 - Petramed, Čadca - Cyprichová K.: Pedostomatológia v kocke - dvojdenná prednáška pre zubných lekárov

22.-23.4.2016 - Jarident, Piešťany – Cyprichová K.: Pedostomatológia v kocke - dvojdenná prednáška pre zubných lekárov


12.-13.2.2016 - Hradecký dentální vzdělávací institut (HDVI), Hradec Králové – Cyprichová K.: Pedostomatológia v kocke - dvojdenná prednáška pre zubných lekárov

16.5.2015 - Interdental 2015 - 23. medzinárodný stomatologický kongres a výstava - Cyprichová K.: MIH - malá skratka, veľké problémy

13.-14.2.2015 - Hradecký dentální vzdělávací institut (HDVI), Hradec Králové – Cyprichová K.: Pedostomatológia v kocke - dvojdenná prednáška pre zubných lekárov

8.11. 2014 - Kongres Curaprox "Think Smart", Olomouc, Česká republika -  Cyprichová K.: Pedostomatológ a dentálna hygienička - nerozlučná dvojica

25.10.2014 - XVI. Prešovské stomatologické dni, Prešov, - Cyprichová K.: Detské korunky alebo fixná protetika v pedostomatológii

10.10. 2014 - Dental Summit, medzinárodný kongres, Praha, Česká republika - Cyprichová K.: LIVE SHOW - detské nerezové korunky - ako sa ich nebáť

27.9.2014 - 6. kongres České endodontické společnosti, Praha, Česká republika - Cyprichová K.: Pulpektómia mliečneho zuba - ilúzia alebo skutočnosť?

14.-15.2.2014 - Hradecký dentální vzdělávací institut (HDVI), Hradec Králové – Cyprichová K.: Pedostomatológia v kocke - dvojdenná prednáška pre zubných lekárov

7.11. 2013 – Kongres Curaprox „ Mnoho cest, jeden cíl“, Praha, Česká republika – Cyprichová K.: Manažment prevencie detského pacienta

10.10. 2013 – Dental Summit, medzinárodný kongres, Praha, Česká republika – Cyprichová K.: Správny krok v správny čas

28.9.2013 – 5. kongres České endodontické společnosti, Praha, Česká republika - Cyprichová K.: Sprievodca pulpotómiou mliečneho zuba

7.9. 2013 – Hradecký dentální vzdělávací institut (HDVI), Hradec Králové – Cyprichová K.: Pedostomatológia - celodenná prednáška pre zubných lekárov

17.5. 2013 – XXI. Medzinárodný kongres Interdental, Bratislava - Cyprichová K.: Endodoncia mliečnych zubov- ako na to v praxi

21.3. 2013 – International Dental Student Congress 2013, Brno, Czech Republic - Cyprichová K.: Pulp therapy in primary teeth

22.9.2012 – 4. kongres České endodontické společnosti, Praha, Česká Republika – Cyprichová K.: Endodoncia mliečnych zubov – ako na to v praxi
 

  • Účasť na prednáškách, seminároch a kurzoch:

2014 – EAPD Hands-on: Preformed crowns on primary and permanenth teeth, Dubai, UAE

2014 – Seminar EAPD – Molar Incisor Hypomineralisation, Dubai, UAE

2013 – Uméní a věda v dentální estetice – 6. výročný kongres České akademie dentální estetiky, Praha, Česká republika

2013 – Estetica, funzione e postura: dalla clinica alla ricerca – kongres Micerium, Milano, Taliansko

2012 -- Dental Summit, medzinárodný kongres, Praha, Česká republika

2012 – Materiály a technologie v dentální estetice – 5. výročný kongres České akademie dentální estetiky, Praha, Česká republika

2012 – Základy ortodoncie pro PZL – teoretický kurz MUDr. Ivo Marek, Hradec Králové, Česká republika

2011 – 3. kongres České endodontické společnosti, Praha, Česká republika

2011 – Přehledná parodontologie – teoretický kurz MUDr. Jan Streblov, Hradec Králové, Česká republika

2011 – Minimálně invazivní estetika – 4. výročný kongres České akademie dentální estetiky, Praha, Česká republika

2011 – Moderné endodotické ošetrenie v kostce – teoretický kurz MUDr. Dan Černý

2011 – Okluze a rekonstrukce chrupu – workshop České akademie dentální estetiky, Praha, Česká republika

2010 -- Každodenná estetika vo frontálnom úseku – praktický kurz MUDr.Daniel Svoboda

2010 -- 2. kongres České endodontické společnosti, Praha, Česká republika

2010 – Dentální morfologie – teoretický kurz, Praha, Česká republika

2008- Kompozit v distálnom úseku – teoreticko-praktický kurz MUDr. Daniel Svoboda

2006 – Výhledy a trendy v estetické stomatologii, teoretický kurz, Praha, Česká republika

2006 – Fotokompozitné a skloionomérne výplne –teoretický kurz MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 – Ideál večnej výplne – teroretický kurz- MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 – Princípy záchovnej stomatológie – teoretický kurz MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 – Úspešná endodoncia – teoretický kurz MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 – Nová škola orálnej hygieny - teoretický kurz MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 - Fixná a snímacia protetika – teoretický kurz MUDr. Brandejs Pavel

2005 – Dieťa od narodenia do 15 rokov – teoretický kurz MUDr. Kovaľová Eva, PhD

2005 – Následky zubního kazu u dětí a jejich ošetření – teoretický kurz, Praha, Česká republika

2003 – Najnovšie poznatky z oblasti preparácie a obturácie koreňových kanálikov – teoretický kurz Pertot Wilhelm, DCD, DEA, PhD