Vzdelanie:
 

2013 - 2014 Functional Occlussion - Dawson Academy U.S.A./UK

2010 - 2011  Curriculum of Oral Implantology – Johan Wolfgang Goethe Univerzity, Frakfurt am Mein, DE

2010-  špecializácia - certifikát Mukogingiválna chirurgia SZU Bratislava

1997 -  špecializačná skúška v odbore stomatológia

1993 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor stomatológia

 

Profesné skúsenosti:

 

2006 - doteraz -  EVIDENT - zubná prax,s.r.o. založená spoločne s MUDr. Katarína Cyprichová

1996-2006 - súkromná zubná prax Bratislava

1995 - III. Stomatologická klinika FN Bratislava

1994 - Dorastová poliklinika Bratislava

1993 - súkromná zubná klinika Skalica

 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

 

Dawson Academy Alumni Assotiation

EAO – European Association for Osseointegration

ITI - International Team for Implantology

ČADE – Česká akademie dentální estetiky

IKSR - Implantologický klub SR

Prednášková činnosť

25.10. 2014 - XVI. Prešovské stomatologické dni, Prešov - Cyprich M.:  Základy gnatológie - koncept kompletnej stomatológie 

 

Účasť na prednáškách, seminároch a kurzoch:

2014 -- Kongres Cupraprox " Think Smart", Olomouc, Česká republika


2014 -- Dental Summit, medzinárodný kongres, Praha, Česká republika

2014 -- 6. kongres České endodotické společnosti, Praha, Česká republika 

2014 – Kompletní adhezivní rekonstrukce u abradovaných zubu – teoreticko-praktický kurz   

             Francesca Vailati, MD, DMD, Msc, Brno, ČR

2014 – The Art and Science of Equilibration- Dawson Academy UK - Dr. Ian Buckle, 

             Middlesex, England UK

2014 – Pokročilí kurz dentální fotografie – MUDr. Martin Tomeček, Rober Vano,

            Jindřichuv  Hradec, Česká Republika

2014 – Treatment Planning Functional Esthetic Excellence - Dawson Academy, 

             Glenn E. DuPont,DDS ,St.Petersburg, FL, USA

2014 – Seminar EAPD – Molar Incisor Hypomineralisation, Dubai, UAE

2014 – Examination and Records -  Dawson Academy - Andrew C.Cobb,DDS,

             Chesapeake,VA, USA

2014 – Treatment Planning Functional Esthetic Excellence - Dawson Academy - Glenn E. DuPont,   

            DDS,  St.Petersburg, Florida, USA 

2014 – Wax-up-hands-on, praktický kurz Dr.Paulo Kano, Temešvár, Rumunsko

2014 – Perio-Plastic Surgery, teoreticko-praktický kurz Dr.Paulo Kano, Timisoara, Rumunsko

2014 – CAD-CAM and Digital Smile Design, teoretický kurz Dr.Paulo Kano, 

            Timisoara, Rumunsko

2013 -  Functional Occlusion -  From TMJ to Smile Design -  Dawson Academy, 

             St.Petersburg, FL, USA

2013 – Digital Smile Design -Dr. Chistian Coachman, Livio Yoshinaga, 

            praktický kurz estetického  plánovania,  Timisoara, Rumunsko

2013 – DSD Going Digital 2.0, Dr Dan Lazar, Dr. Florin Cofar, praktický kurz, 

            Timisoara,   Rumunsko

2013 – The Secret of Isolation – praktický kurz Stephane Browet ,MD,  Timisoara, Rumunsko

2013 – Demystifying Dental Photograhy - praktický kurz Panagiotis Bazos,DDS,

            Timisoara, Rumunsko

2013 – Regenerace parodontu, praktický kurz Prof. Dr. Heinz H. Topoll, Praha, ČR

2013 – Preparace – praktický kurz MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S, PhD, HDVI, 

             Hradec Králové, ČR 

2013 – Preparace/otiskování – praktický kurz MUDr. Jiří Nožička/ MUDr. Radek Mounajjed,   

            D.D.S, PhD, HDVI, Hradec Králové, ČR

2013 – Uméní a věda v dentální estetice – 6. výročný kongres České akademie dentální estetiky,  

            Praha, ČR

2013 – Bonded Restoration , Dr. Pascal Magne, PhD, teoretický kurz, Brno, ČR

2013 – 9. Sympózium Central European Implant Academy, Prof. Denis Tarnow, Krakow, Poľsko

2013 -  5. kongres České endodontické společnosti, Praha, Česká republika

2013 -  Esthetic Implant Prosthetics with XiVE – teoretický a praktický kurz, Viedeň, Rakúsko

2013 – Competence in Esthetics, kongres, Viedeň, Rakúsko

2013 – Estetica, funzione e postura: dalla clinica alla ricerca – kongres Micerium, Milano, Italy

2013 – Dental Summit, kongres , Praha, Česká republika

2013 -  N.Vision: Aesthetic - kongres ,Paulo Kano, Livio Yoshinaga,Florin Cofar, Timisoara, RO

2012 – Materiály a technologie v dentální estetice – 5. výročný kongres České akademie dentální  

            estetiky, Praha, Česká republika

2012 – Základy ortodoncie pro PZL – teoretický kurz MUDr. Ivo Marek, Hradec Králové, ČR

2012 – IV. Sympózium Implantologického klubu SR a LXV. Kongres Implantologického klubu   

            ČR, Trnava

2012 - 4. kongres České endodontické společnosti, Praha, Česká republika

2012 – Plastická chirurgie parodontu, praktický kurz MUDr. Jan Streblov, Mudr. Martin Tomeček,    

            Praha, ČR

2012 – Plastická rekonstrukce parodontu, praktický kurz Dr. Wolfgang Westermann, Velehrad,ČR

2012 - 15th Dentsply Friadent World Symposium , Hamburg, Nemecko

2012 – III. Odborné sympózium Implantologického klubu SR, Bratislava

2012 – 20.th Anniversary Meeting of the European Association of Osseointegration, Kodaň, Dánsko

2012 – Dental Summit, kongres , Praha, Česká republika

2011 – 3. kongres České endodontické společnosti, Praha, Česká republika

2011 – II. odborné sympózium Implantologického klubu SR, Žilina

2011 – Kurz mikroskopickej stomatológie II. - Endodoncia v detailoch, praktický kurz 

            MUDr. Maxim Stošek, Prešov,SR

2011 – Dental Implantology Course for Advanced and Complex Cases Ones Step Vertical   

             Augmentation with Autologus Bonerings, praktický kurz Medical University of   

             Vienna,Rakúsko

2011 – Máte pod kontrolou provoz? , teoretický kurz Prof. Antonio Pelliccia, Bořetice, ČR

2011 – II. Sympózium BIOMET 3I. Estetika mékkýcg tkání ve frontálním úseku, chirurgické a  

            protetické postupy v praxi, teoretický kurz Moshe Goldstein, DMD, Barry Marshak, BDS,  

            MUDr. Radek Mounajjed, DDS,PhD, Praha, Česká republika 

2011 -  Súčasné trendy v protetike a protetickej implantológii,  

            teoretický kurz MUDr. Radek Mounajjed, DDS, PhD, Patince, SR

2011 – Snímatelná protetiak, teoretický kurz, HDVI, Hradec Králové, ČR

2011 – Augmentative Verfahren Teil I: Knochenentnahmetechniken, Augmentationen und  

            Weichgewebeschirurgie,  praktický kurz Prof Dr. Fouad Khoury- privátna klinika Schloss 

            Schellenstein Olsberg, Nemecko

2011 – Augmentative Verfahren Teil III: Die Sinusbodenelevation, praktický kurz Prof Dr. Fouad  

           Khoury- privátna klinika Schloss Schellenstein Olsberg, Nemecko

2011 – Intraorale Weichgewebegewinnung mit osmotischen Gewebeexpandern, praktický kurz  

            Osmed, Mníchov, Nemecko

2011 - 20th Annual Meeting of the European Association for Osseointegration, Atény, Grécko

2011 - I. odborné sympózium Implantologického klubu SR, Bratislava

2011 – Přehledná parodontologie – teoretický kurz MUDr. Jan Streblov, HDVI, Hradec Králové,ČR

2011 – Minimálně invazivní estetika - 4.výročný kongres České akademie dentální estetiky,  

            Praha,ČR

2011 – Moderné endodotické ošetrenie v kostce – teoretický kurz MUDr. Dan Černý

2011 – Okluze a rekonstrukce chrupu – workshop České akademie dentální estetiky, Praha, ČR

2010 - Každodenná estetika vo frontálnom úseku – praktický kurz MUDr.Daniel Svoboda

2010 - 2. kongres České endodontické společnosti, Praha, ČR

2010 – Týmová spolupráce - výročné stretnutie České akademie dentální estetiky, Praha, ČR

2010 – State of the Art in Surgical Periodontology, Implantology and Endodontology, 4- dňové  

            sympózium, Zell am See, Rakúsko

2009 – Harmonie úsmevu – výročné stretnutie České akademie dentální estetiky, Praha, ČR

2009 – Estetické ošetrenie ve frontálním úseku – teoretický kurz MUDr. Radek Mounajjed, DDS,

            PhD, Praha, ČR

2009 – moderná výplňová terapia – bezpečná a spoľahlivá adhézia - teoretický kurz 

            MUDr. Dan  Černý

2009 – Miniimplantáty IMTEC -  teoreticko-praktický kurz-  MUDr. Petr Barták, Praha, ČR

2008 -  Kompozit v distálnom úseku – teoreticko-praktický kurz MUDr. Daniel Svoboda

2008 – Úsměv prostřednictvím moderních technologií - 1. výročný kongres České akademie   

           dentální estetiky, Praha, ČR

2008 – Implantáty Ankylos - teoreticko-praktický kurz -Prim. Dr. Josef Piribauer, Viedeň, Rakúsko

2008 – Kompozitný most zosilnený skleneným vláknom -  teoreticko-praktický kurz ,

            MUDr. Maxim Stošek

2007 – Praktická implantologie – protetická část - BIOMET 3I- teoretický kurz MUDr. Radek  

            Mounajjed, DDS,PhD, Praha, ČR

2007 – Estetika frontálneho a postranného úseku chrupu -  teoreticko-praktický kurz

2006 – Liečebné postupy a stratégie pri endodontickom a reendodontickom ošetrení - teoretický 

            kurz Prof.Dr. Shimion Friedman 

2006 – Fotokompozitné a skloionomérne výplne –teoretický kurz  MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 – Ideál večnej výplne – teroretický kurz- MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 – Princípy záchovnej stomatológie – teoretický kurz MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 – Úspešná endodoncia – teoretický kurz MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 – Nová škola orálnej hygieny -  teoretický kurz MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 – Amalgámové výplne, inlaye a onlaye - praktický kurz MUDr. Sedelmayer Jiří

2005 -  Fixná a snímacia protetika – teoretický kurz MUDr. Brandejs Pavel

2004 -  Parodontológia od základov po top -  teoretický kurz Dr. Ron Knevel

 

      11111111111