Prvá návšteva u zubára

Pri prvej návšteve zubára platí pravidlo, že čím skôr prebehne; tým väčšia je šanca, že dieťa nebude mať z neho strach. Rodičia by ju mali absolvovať v období prerezávania prvých zubov, najneskôr okolo prvého roku života, pretože na základe našich odporúčaní sa môžu vyvarovať častých chýb v starostlivosti o detský chrup. A deti, ktoré nás navštevujú od útleho detstva považujú návštevu zubára za samozrejmosť. 

V našom zariadení sa usilujeme už od vstupných dverí vytvárať pokojné, starostlivé a láskavé prostredie, v ktorom bude dieťa bez strachu a obáv plne dôverovať odborníkom.

Pri prvej návšteve zavádzame dieťaťu dokumentáciu, zisťujeme zdravotný stav a stav starostlivosti o detský chrup. Pri prvej návšteve upokojuje dieťa aj priateľská komunikácia rodiča s lekárom. Malé deti si u nás sadajú do zubárskeho kresla v náručí rodiča. 

Cieľom vstupnej prehliadky je zistenie skutočného stavu chrupu dieťaťa. Začíname bežným vyšetrením so zrkadielkom a sondou a v prípade​ potreby, najmä v prípade spojených plôch zubov, ktoré odborne nazývame uzavreté kontakty sú absolútnou súčasťou vyšetrenia aj RTG snímky.

RTG snímky chrupu u detí, ktoré robíme ako jedno z mála pracovísk na Slovensku dokážu odhaliť voľným okom neviditeľné zubné kazy a ich rozsah. RTG má význam aj pri odhaľovaní problémov s prerezávaním zubov a vznikom rôznych čeľustno-ortopedických anomálií chrupu. Na ich základe si vytvárame veľmi presnú predstavu o budúcej liečbe. Výsledky tohto vyšetrenia slúžia aj ako základ inštruktáže pre rodičov ako sa ďalej treba správne starať o chrup dieťaťa.  Rodičom sa už na prvej návšteve usilujeme vštepiť myšlienku: „Čistý zub sa nekazí!“.

Pri prvej návšteve deti nikdy neošetrujeme a v komunikácii nepoužívame negatívne výrazy ako vŕtačka, či ihla. Plán ďalších návštev konzultujeme nielen s rodičom, ale vysvetľujeme ho aj dieťaťu. Deti majú najväčší strach z neznámeho. Pokiaľ im však dopredu názorne na modeli hračky ukážeme, čo s nimi pri ďalšej návšteve budeme robiť a ich detským slovníkom im priblížime aké pocity budú prežívať, z detskej zvedavosti sa nakoniec zväčša na ďalšiu návštevu dokonca tešia a sú pripravené na spoluprácu.