K špecializácii ma priviedla vlastná skúsenosť z detstva

K špecializácii ma priviedla vlastná skúsenosť z detstva

Je paradoxné ako dokáže aj negatívna skúsenosť z detstva určiť budúce profesijné smerovanie. A presne to sa stalo v mojom prípade.

Ako dieťa som mala nesmiernu traumu zo zubára. Naša školská lekárka bola postrachom všetkých detí a svojim necitlivým prístupom spôsobila, že návšteva zubárskej ambulancie patrila u mňa, aj mojich spolužiakov, k najtraumatizujúcejším detským zážitkom. Vďaka nej som patrila ďalších desať rokov ku skupine, ktorú, my zubári, nazývame nespolupracujúci pacienti. Tento strach mi pomohol prekonať až na vysokej škole môj manžel. Ale aj tak, stopy zostali. Ak mám ísť k inému zubárovi na ošetrenie, napriek tomu, že dnes už o tom všetko viem, potrebujem dva-tri týždne psychickej prípravy. Detský strach z návštevy zubára zostal vo mne hlboko zakorenený. A aj preto som sa rozhodla robiť veci inak.

Od detstva, hádam od mojich ôsmych rokov som chcela byť zubárkou a neustále som snívala o tom, že sa to bude dať robiť inak. Tak, aby deti nemali zo zubára stres.

Ľudia sa so zubárom stretávajú celé roky. Nie je to niekto koho nenavštívia nikdy alebo ho navštívia len raz. K zubárovi sa chodí celý život – od detstva až do neskorej staroby. A ak sa to hneď na začiatku naštartuje dobre má vyhraté aj pacient aj lekár. Ak sa štart nepodarí, človek si so sebou nesie traumu z ošetrenia chrupu po celé roky.

Ako absolventovi lekárskej fakulty vám ako prvé prípady pridelia práve deti, pretože s deťmi je v zubnej ambulancii vždy najťažšia práca. A to je najväčšia chyba, pretože to najťažšie dajú robiť lekárovi bez skúseností. Vo svete sa o detského pacienta starajú najviac skúsení zubári, práve preto, že deti sú kvôli nezrelej psychike a vyvíjajúcemu sa organizmu úplne špecifickí pacienti. U nás je starostlivosť o detského pacienta v zubárskom kresle stále podceňovanou oblasťou. Dieťa sa však ako pacient od dospelého úplne líši, je často nevypočítateľné a nie vždy dobre spolupracujúce.

A navyše lekár, ktorý sa stará na detského pacienta sa musí venovať aj rodičovi, ktorý ho do ambulancie sprevádza. Stále pracujeme s emóciou. Aj keď sa venujem ošetreniu, stále musím sledovať, či je v pohode dieťa aj rodič.

Vždy som chcela byť detskou lekárkou, ktorá vyvolá u detí dobrý pocit z návštevy zubnej ambulancie. Aj keď má ošetrenie detského chrupu svoje špecifiká nikdy som neoľutovala svoje rozhodnutie venovať sa práve tejto skupine návštevníkov zubných ambulancií. Je pre mňa dôležité vytvárať také prostredie a prístup k malému pacientovi, aby kontinuálne, aj ako dospelí ľudia, pokladali návštevu zubnej ambulancie za prirodzenú a nevyhnutnú súčasť  starostlivosti o svoje zdravie.

MUDr. Katarína Cyprichová patrí k najuznávanejším odborníkom na detskú stomatológiu na Slovensku aj zahraničí. Promovala v roku 2004 na Lekárskej fakulte UK v Bratislava. V roku 2006 spolu s manželom MUDr. Martinom Cyprichom založila súkromnú dentálnu prax EVIDENT – zubná prax, s.r.o., kde sa venuje výlučne pedostomatológii, endodoncii a záchovnej stomatológii. V roku 2010 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore stomatológia. Je členkou EAPD (European Academy of Paediatric Dentistry) a ČADE (Česká akademie dentální estetiky). 

Najnovšie blogy